Voorwaarden miles sparen

1. Miles sparen

Met uw Miles & More Card, uitgegeven door Qander, spaart u miles bij elke uitgave die u met uw kaart doet. Houders van een partnercard sparen eveneens Miles bij elke aankoop die zij met de kaart doen. Alle gespaarde Miles worden automatisch overgeboekt naar het Miles & More-account van de hoofdkaarthouder. Houders van een partnercard sparen dus geen Miles op persoonlijke titel.

2. Toekennen van gespaarde Miles

Voor het toekennen van miles wordt gekeken naar uw uitgaven zoals vermeld op het rekeningoverzicht van uw Miles & More Card. De waarde van elke aankoop (minus de uitgaven die geen miles opleveren) wordt per periode opgeteld waarna het aantal miles over deze aankopen waar u recht op heeft worden berekend. De gespaarde Miles worden eenmaal per maand automatisch op het Miles & More-account van de hoofdkaarthouder bijgeschreven.

3. Wijzigingen in de vaststelling van Miles

Miles & More en Qander kunnen op elk gewenst moment de berekening van het aantal Miles per bestede euro te wijzigen. Qander zal kaarthouders hierover informeren. In geval van dergelijke wijzigingen gaat de nieuwe berekening in op de eerste dag van de daarop volgende maand.

4. Waarvoor worden geen (extra) Miles toegekend?

De volgende transacties leveren geen miles op: kaartlidmaatschapsbijdragen, kosten van storneringen, vergoedingen, toeslagen, boetes voor te late betalingen, opnamen van contant geld, aankoop van vreemde valuta, overboekingen naar andere financiële accounts, betalingen aan Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB), restituties of andere vormen van creditering(en).

5. Verlaging van uw Miles-saldo

Voor bedragen die worden teruggestort op uw kaartrekening, zoals bedragen afkomstig van geweigerde, geretourneerde, gestorneerde of geannuleerde aankopen of diensten die met de kaart zijn afgerekend, wordt uw miles-saldo automatisch verminderd met het aantal Miles dat aan deze bedragen gekoppeld is/was.

6. Miles garantie

Uw miles verlopen niet op voorwaarden dat u één keer per maand een aankoop doet (die niet wordt geretourneerd, geannuleerd of wordt terugbetaald) met uw Miles & More Visa Card en u de Miles & More Visa Card ten minste 3 maanden in uw bezit hebt. Als aan één van de voorwaarden niet is voldaan, verlopen de Miles alsnog via de algemene voorwaarden van Miles & More.

Bovenstaande is niet van toepassing op Frequent travellers, Senators en HON Circle-leden, omdat de Miles niet vervallen door de status van deze leden, zolang zij hun status behouden.

7. Vervallen van Miles bij annulering van de kaart

  • Bij annulering van de kaart door u: na afsluiting van de rekening worden de miles bijgeschreven op het Miles & More-account;
  • Bij annulering van de kaart door Qander: de miles die nog niet zijn bijgeschreven op het Miles & More-account vervallen.
  • Bij overlijden van de kaarthouder: de gespaarde miles die niet zijn overgeboekt naar het Miles & More-account vervallen.