Voorwaarden miles garantie

Uw miles verlopen niet, op voorwaarde dat u één keer per maand een aankoop doet (die niet wordt geretourneerd of wordt terugbetaald) met uw Miles & More Visa Gold Card of Miles & More Visa Blue Card, uitgegeven door Qander Consumer Finance B.V., en u de Miles & More Visa Gold/Blue Card ten minste 3 maanden in uw bezit hebt. Als aan één van de voorwaarden niet is voldaan, verlopen de miles alsnog volgens de algemene voorwaarden van Miles & More.

Niet relevant voor Frequent travellers, Senators en HON Circle-leden, omdat de miles niet vervallen door de status van deze leden, zolang zij hun status behouden. Kijk hier voor meer informatie.